Stichting Bungkulung ondersteunt twaalf kinderen om hen zo goed mogelijk onderwijs te laten volgen.

Zij volgen op dit moment allemaal onderwijs op een particuliere school, maar dat hoeft niet perse zo te zijn.. In het geval van een jongetje is dat ook de enige optie. De school in zijn dorp was gesloten en de dichtsbijzijnde school is op een dag lopen van zijn huis.

Kinderen in Nepal gaan naar school als zij 6 jaar oud zijn en volgen gedurende 10 jaar basisonderwijs. Vakken zijn onder meer Engels, wiskunde, natuurkunde, biologie, gezondheidsleer, Nepalees en sociale studies. Deze basisopleiding wordt afgerond met een examen, het zo genoemde SLC examen. SLC staat voor School Leaving Certificate en is heel belangrijk voor toelating bij vervolgopleidingen. SLC is een bewijs dat de basisopleiding met goed gevolg is afgerond en op welk niveau (HAVO, MAVO, …)

Na de basisopleiding zijn er meerdere vervolgrichtingen mogelijk, zoals technisch onderwijs of de verpleegkunde en, na een korte vervolgopleiding, ook de universiteit.

Onderwijs op een openbare school vindt plaats in klassen met meer dan 30 leerlingen en zijn daarbij nog eens half zo groot als Nederlandse klassen. De (veelal plaatselijke) leraren beschikken over te weinig basiskennis en hun pedagogische en didactische vaardigheden zijn vaak slecht. Hun kennis van de Engelse taal is matig tot (zeer) slecht te noemen.

Tenslotte kan gesteld worden dat het lesmateriaal beperkt en weinig uitdagend is en dat er weinig tot geen ruimte is voor individuele begeleiding van de leerlingen.

De reden dat Stichting Bungkulung de keuze van de ouders voor particulier onderwijs steunt is omdat de kwaliteit en de voorzieningen in menig opzicht beter zijn  dan bij het  openbare onderwijs. Wanneer de kinderen ook nog in de kost zijn dan is er bij de particuliere scholen aandacht voor gezondheidszorg, gezond eten, extra huiswerkklassen, en tijd en ruimte om aan huiswerk te besteden. Thuis werken op het land of met het vee is er dan even niet bij.

Door al deze aspecten is de keus van de ouders om geld te betalen aan particulier onderwijs ten opzichte van gratis basis opleiding zo gek nog niet.